e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

MIODRAG ILIČKOVIĆ Sudija Ustavnog suda Crne Gore (24. 12. 2009. --)

Rođen 13. oktobra 1956. godine, u Kotoru.

Na Pravnom fakultetu diplomirao je 1980. godine. Pravosudni ispit položio je 1987. godine.

Osam godina radio je kao predsjednik Suda za prekršaje na Cetinju, a potom je bio direktor Pravnog sektora AD „Sanitas“ Cetinje, sekretar Ministarstva pomorstva i saobraćaja Vlade Republike Crne Gore, član tima direktora AD „Prekookeanska plovidba“ Bar.

Za poslanika Skupštine Republike Crne Gore izabran je 1998. godine i na toj funkciji je bio do aprila 2009. godine.

U jednom mandatu bio je i poslanik Skupštine Državne zajednice Srbije i Crne Gore i predsjednik Administrativnog odbora u toj Skupštini.

U dva saziva Skupštine obavljao je funkciju predsjednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Od 2000.-2002. godine bio je član Pravosudnog savjeta.