e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

Mr HAMDIJA ŠARKINOVIĆ sudija Ustavnog suda (28. 12. 2013.--)

Rođen je 1954. godine u Plavu. Pravni fakultet završio u Podgorici 1997. godine. Pripravnički staž obavio kod Društvenog pravobranioca samoupravljanja u Plavu. Pravosudni ispit položio 1980. godine u Sarajevu. Magistrirao na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Doktorant je na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Period (od-do):

 • 01.10.1980. - 01.10.1988. - Opštinski javni pravobranilac
 • 02.10. 1988. - 18. 01. 1991. - Opštinski društveni pravobranilac samoupravljanja
 • 18. 01. 1991.- 23. 02. 1998. - Sekretar Skupštine opštine Plav
 • 23. 02. 1998. - 31. 12. 2006. - Savjetnik ministra pravde
 • 01. 01. 2007.- 28.12. 2013. -Savjetnik ministra unutrašnjih poslova
 • 28. 12. 2013. Izabran za sudiju Ustavnog suda Crne Gore.

Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima i seminarima.

Autor je više stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisoma:

 1. 1. Pravni život –Beograd,

  1. Lokalna samouprava u Crnoj Gori u procesu evropeizacije,
  2. Agencije u EU,
  3. Pola vijeka ustavnog sudstva u Crnoj Gori,
  4. Ocjena ustavnosti ostalih propisa i opštih akata u praksi Ustavnog suda Crne Gore,
  5. Sloboda izražavanja u praksi Ustavnog suda Crne Gore,

 2. 2. Pravna misao – Osijek,

  Kontrola ustavnih sudova putem instituta ustavne žalbe zbog povrede pojedinačnih pravnih akata.

 3. 3. Matica crnogorska – Podgorica.

  1. Turska vlast u Crnoj Gori,
  2. Sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Crne Gore,
  3. Multukulturizam u Crnoj Gori,
  4. Organizacija vlasti u Crnoj Gori 1912-1914.

 4. 4. Almanah – Podgorica,

  1. Životna sredina kao ljudsko pravo,br 48/49,2010. god.
  2. Lokalna samouprava u BiH,51/52,2011.

Magistrirao na temu: AGENCIJE U CRNOJ GORI U PROCESU EVROPEIZACIJE

Govori i piše francuski i engleski jezik na nivou B.

Oženjen je i otac troje djece.